חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4535-01
שם הקורס תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' דקלה ביטנרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dikla@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאוריות ביקורתיות (לדוגמה, תיאוריות מרקסיסטיות, פוקויאניות או פמיניסטיות) ומושגים ביקורתיים (כמו אידיאולוגיה ויחסי כח) ממלאים תפקיד חשוב במחקר ובפרקטיקה של עבודה סוציאלית. בניגוד לגישה הרווחת, נקודת המוצא של הקורס היא שהתיאוריות הביקורתיות אינן כלי למציאת פגמים בעבודה הסוציאלית (כתחום ידע, כמקצוע ו/או כמוסד). ההנחה היא ששלל החיבורים הקיימים - התיאורטיים והפרקטיים - בין תיאוריות ביקורתיות ועבודה סוציאלית מעידים על כך שהמחשבה הביקורתית והעבודה הסוציאלית חולקות כמה הנחות יסוד וכמה שאלות יסוד, נושאים ומושאים דומים למחשבה ולפעולה. לפיכך, מטרת הקורס להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם התיאוריות והמושגים הביקורתיים, ולפתח את יכולות הקריאה והמחשבה הביקורתית, מתוך הנחה שאלה יוכלו לשמש כלי רב-עוצמה בידיהם של הסטודנטים בהמשך לימודיהם ועבודתם.
הקורס יתמקד בשני זרמים מרכזיים במחשבה הביקורתית המודרנית - הזרם המרקסיסטי והזרם הפוקויאני - שהם גם שני זרמים מרכזיים בחיבור בין עבודה סוציאלית ותיאוריה ביקורתית. נקרא כמה מהטקסטים המרכזיים בכל זרם, ונבין אותם מתוך הצבתם בהקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי בו נכתבו. נכיר כמה מהרעיונות ומהמושגים הביקורתיים המרכזיים, המשמשים גם בשיח הציבורי הרווח וגם בשיח המקצועי בעבודה סוציאלית (לדוגמה: אידיאולוגיה, מעמד, סובייקטיביות, יחסי כוח, שיח, מגדר, זהות, ביקורת). נברר מהן השאלות שהמושגים האלה מבקשים להעלות, ונצביע על האופנים שבהם התיאוריות והמושגים הביקורתיים משמשים, ויכולים לשמש, בהקשרים מקצועיים וחברתיים אקטואליים הרלוונטיים לעבודה סוציאלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00