חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4532-01
שם הקורס מודלים יישומיים בטיפול בזקנים ובני משפחתם
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר שרה אלוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: saraalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הארכת תוחלת החיים הביאה לגידול משמעותי באוכלוסיית הזקנים בישראל. אוכלוסייה זו תמשיך לגדול גם בעשורים הבאים. אנו עדים לפיתוח מואץ של שירותים ומודלים להתערבות עם הזקנים ובני משפחתם. תכניות ושירותים המתמקדים בתחום הפנאי, תעסוקה בשכר, שירותי טיפול אישי, סיוע לבני משפחה מטפלים ועוד. לצורך כך נדרשים אנשי המקצוע לידע ומיומנויות במגוון רחב של נושאים הקשורים לזקנה ותהליכי הזדקנות.
מטרת הקורס:
בתום הסמסטר למשתתפים יהיה: ידע עיוני והיכרות עם מודלים יישומיים מבוססי עדויות (מחקר ופרקטיקה) להתערבות עם זקנים ובני משפחתם.
נושאים:מושגי יסוד בזקנה והזדקנות; המודל הרב ממדי לפיתוח שירותים; מאפיינים של קבוצות יעד ספציפיות בזקנה כגון בני משפחה מטפלים עיקריים, להטב"ים מזדקנים ועוד. יתוארו צרכיהם וגישות להתערבות טיפולית, תומכת וחוקית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00