חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4531-01
שם הקורס טיפול בטראומה מינית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פגיעה מינית בילדות כמו גם פגיעות ותקיפות מיניות בבגרותן, הן אחת מהתופעות החברתיות השכיחות והקשות ביותר. השלכותיה רחבות ומשפיעות על מגוון תחומי חיים, תפקוד, איכות חיים ובריאות נפש.

מטרת קורס זה לתת ידע בסיסי ותחושת מסוגלות לעובדות סוציאליות במפגש הטיפולי עם נשים וגברים נפגעות טראומה מינית לסוגיה. הקורס בנוי בשזירה של התבוננות אורכית (שלבי תהליך ההתערבות תוך סימון הדגשים לסוגי טראומה מינית) והתבוננות רוחבית (סוגיות שונות המלוות את הטיפול בכל שלביו). כך תתאפשר הן התמצאות בתכנון, ביצוע והערכה של ההתערבות והן יכולת לזהות ולהתמקם מול תהליכים אופיניים בתוך הקשר הטיפולי. נקודת המבט האידאולוגית והטיפולית של הקורס היא פמיניסטית וכך גם הקריאה של החומר.

הקורס מיועד הן לעובדות סוציאליות העוסקות ישירות בטיפול בנשים וגברים נפגעות טראומה מינית והן לעובודת אשר אינן עובודת ישירות עם נפגעות אך רוצות לקבל ידע בסיסי וכלים להיות עו"סיות מכוונות ומיודעות טראומה.

הציון בקורס מורכב מבחינת בית (ינתנו 4 ימים להגשה) המבוססת על השיעורים ועל חומרי הקריאה של הקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00