חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4524-02
שם הקורס מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טיפול ישיר בילדים מחייב את המטפל להתאים כלים טיפוליים ייחודיים בתהליך ההתערבות אשר מבוססים על גיל הילד (כרונולוגית, רגשית, קוגניטיבית), סוג הבעיה, והמתודה הטיפולית. הקורס יתמקד בהכרת טכניקות מילוליות (ספרותרפיה) וטכניקות לא-מילוליות (ציור, משחק, קלפים), תוך הצגת תיאורי מקרים בעבודה עם ילדים.
**יש צורך בניסיון קודם בעבודה עם ילדים (בהכשרה מעשית, במקום עבודה/ התנדבות).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00