חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4428-01
שם הקורס צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' יפית סולימני אעידןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yafitsu@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 213
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תקופת המעבר לבגרות (Emerging Adulthood) נחשבת כתקופה מובחנת בה הצעירים חווים שינויים רבים ומורכבים בתחומי רבים בחייהם וצריכים לקבל החלטות משמעותיות בנושאי השכלה, תעסוקה חיי משפחה ועוד (Arnett, 2000). לאור ייחודיותה ומאפייניה של התקופה, לצעירים הנמצאים במצבי סיכון אתגרים וסיכונים רבים יותר במהלכה. קורס זה יעסוק בסוגיות הקשורות למצבם של צעירים בסיכון בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות בתקופת המעבר לחיי בגרות.
הנושאים שילמדו בקורס יעסקו בתיאוריות בגרות צעירה בהקשר לצעירים פגיעים במצבי סיכון שונים בהתייחס לאתגרים ולגורמי החוסן. נדון בין היתר בצעירים מקבוצות אתניות שונות, צעירים מנותקים וצעירים בהשמה ללא עורף משפחתי. בנוסף, נדון בתפיסות הסיכון והחוסן השונות מעייני הצעירים והמטפלים בהם.
נושאי הקורס יומחשו באמצעות תיאורי דוגמאות לתיאורי מקרה מהפרקטיקה, דיונים בכיתה וצפייה מודרכת של סרטונים וניתוחם בהקשר לחומר התיאורטי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00