חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4426-01
שם הקורס אימהות ואי-אימהות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אורנה דונתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: donathor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בהנחה חברתית רווחת שלפיה ילודה ואימהות מצויות בבסיס הקיום "הנשי", ובהשלכותיה הן על נשים שהן אימהות, הן על נשים שאינן אימהות מרצון, והן על נשים שנבצר מהן להיות אימהות. במהלכו יוצגו גישות תיאורטיות שונות של חקר אימהות ואי-אימהות, כמו-גם הקשרים חברתיים שונים שבמסגרתם נשים מקבוצות חברתיות שונות פועלות, חושבות ומרגישות. בחינת השלכותיהם של הקשרים אלה על חייהן של נשים ודיון בנרמול וארגון רגשות בזירות של ילודה ואימהות יאפשרו להרחיב את ארגז הכלים של עובדות/ים סוציאליות בפרקטיקה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00