חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4413-01
שם הקורס הזכות לבריאות בין הדרה להכלה: מיתוס של ניטראליות, מציאות של יחסי כוח
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' הדס זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hadasziv@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציג פני המשתתפות את שדה הבריאות כנושא של צדק חברתי תוך דגש על המחוייבות האתית של אנשי ונשות מקצועות הרווחה והבריאות לפעול למען מטופליהן ומטופלותיהן. נדון במשקל שבין דגש על פיתוח תרופות ובין שינוי חברתי כדרך למניעת תחלואה עודפת.
גילויי גזענות ופטרנליזם, פערים כלכליים בין ובתוך מדינות, פערי ידע וכניסת התאגידים הבינלאומיים, משבר האקלים ומגפות ? כל אלו מאתגרים את כל מה שחשבנו על בריאות. באמצעות מקרי מבחן ? חלקם יובאו על ידי פעילות.ים וא.נשי מקצוע מהתחום ? תפותח חשיבה ביקורתית ויוצגו דוגמאות כיצד המפגש בין מדיניות, צדק חברתי, זכויות אדם ואתיקה משמש מרחב בו ניתן להיאבק לשוויון בבריאות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00