חזרה

סילבוס

מספר קורס 1085-2771-01
שם הקורס נורמות ופרקטיקות חדשותיות בסביבת המדיה החדשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
תקשורת
מרצה ד"ר סנדרין בודנהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sandrine@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 314
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 314
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

להבין את העולם החדשותי החדש הוא חובה אך מאתגר. בעוד העיתונות המקצועית נמצאת במשבר והמדיה המסורתיים מאבקים להסתגל לשינויים טכנולוגיים וחברתיים/כלכליים, שחקנים חדשים הופיעו, המפיקים, מפיצים וצורכים חדשות בדרכים שונות ומגוונות.
כתוצאה מכך, הגבלות יותר ויותר מטושטשים, בין עיתונאים מקצועניים ואזרחיים, בין תכנים שהופקו והופצו במדיה המסורתיים, המקווניים והחברתיים, בין אינפורמציה, יחסי ציבור ותעמולה, ואפילו בין מפיקי חדשות וצרכניהן. אם לעיתים קרובות בני נוער נחשפים לחדשות באופן פסיבי ו?מיקרי?, לרוב באמצאות הטלפונים הסלולריים שלהם, קהלי חדשות הם גם תורמים פעילים להפקה, ערכה, הפצה וצריכה של חומרים חדשותיים.
בקורס זה, נלמד על סביבת החדשות החדשה הזו, על סטנדרטיה ונוהליה, ונבחן את התנאים לקבלת החלטות מושכלות יותר. שליטה בנורמות ופרקטיקות חדשותיות נפכה מכריעה עבור חברות פרטיות וציבוריות רבות שצריכות לדחוף נרטיבים המשרתים את האינטרסים שלהם: מחלקות יחסי ציבור כמוון, אך גם NGOs או שחקני אינטרנט ורשתות חברתיות (Google News, Facebook News, חברות המספקות אלגוריתמים לעיתונות רובוט, ועוד). סביבה חדשה זו פותחת אופק של משרות חדשות עליהן יש ליידע את הסטודנטים בתקשורת. כך הקורס משלב למודים עיוניים עם מקרי מבחן קונקרטיים ומקשר אותם לשוקי העבודה הנוכחי והעתידי/פוטנציאלי.
קורס זה כולל מאה שעות התמחות בארגון הקשור לעולם העיתונות או החדשות במובן הרחב.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00