חזרה

סילבוס

מספר קורס 0680-3195-01
שם הקורס Human Stains: Jewish American Literature After 1945
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
ספרות
מרצה ד"ר חנה פולין-גלאיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hpgalay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רוזנברג יהדות , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 306
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

In this class we will explore the development of Jewish culture in America during the last half century. As we do so, we will pose broad questions about human community, race, memory and immigration. We will closely read seminal literary works by authors such as Philip Roth, Grace Paley, Saul Bellow, Adrienne Rich, Isaac Bashevis Singer, Nicole Kraus and others. We will view films such as A Serious Man (Coen brothers) and Fiddler on the Roof (Norman Jewison), as well as excerpts from popular television shows such as ?The Goldbergs? and ?Curb Your Enthusiasm.? We will grapple with the controversial question of if and how Jews ?became white? in America and why that matters. More broadly, we will explore themes of social inclusion and exclusion, markers of Jewish difference, the problem of responding to the Holocaust, American assimilation and its discontents, and the power of language to create or erase community.

Requirements: Attendance, four weekly responses, weekly readings, take-home exam at the end of the classלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00