חזרה

סילבוס

מספר קורס 0659-3056-01
שם הקורס מבוא לתיאוריה ביקורתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
מרצה ד"ר לינור חלוזין דברתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lin1chd@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 365
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 279
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התיאוריה הביקורתית חוללה מפנה באופני החשיבה על היחסים החברתיים, על המדע ועל התבונה, אבל גם על הצדק, על המוסר ועל המערכות הפוליטיות והכלכליות, על המיניות, על החירות, ועל הנפש, ואפילו על המחשבה עצמה. הנחשול החיוני והגועש הזה במחשבת המאה העשרים, שנהוג לקבוע את ראשיתו באסכולת פרנקפורט, חרץ משפט נוקב על הלוגוס ותבע התערבות רדיקלית של המחשבה במציאות. השיחה הטעונה של התיאוריה הביקורתית עם מחשבת הנאורות הקיפה את התחומים השונים של ההוויה הציבורית וההוויה הפרטית וקראה תיגר על תקפות הגבולות ביניהן. אולם, יותר מכל נבדלה התיאוריה הביקורתית מזרמים אחרים בהיסטוריה של הפילוסופיה בכך שאומצה בידי אלה שלא היה להן מקום שם קודם לכן: האישה, ובפרט האישה השחורה, הפליטה והנכבשת, בן הפועלים, המהגר, הלהטבא"קים, האחרים, המתמרדים והנשלטים (היודעים שהם כאלו). במהלך הסימסטר נספר את סיפורה של הביקורת החל מערב המהפכה הצרפתית (וולטר, קאנט, אבה רנאל, קונדורסה, דה גוז'...), עבור בסערות שחוללה בפילוסופיה של המאה התשע עשרה (הגל, מרקס, אנגלס, פרודון, ניטשה...) ובשרשים שהכתה בחלקה הראשון של המאה העשרים (פרויד, גולדמן, גראמשי, הורקהיימר, אדורנו, מרקוזה...). נתרכז באותם הרגעים שכוננו את התיאוריה הביקורתית כפי שאנו מכירים אותה היום (מארנדט ועד אלתוסר ופוקו, מפאנון ועד לורד, באטלר ואחמד) ולבסוף נשאל: לאן מועדות פניה של התיאוריה הביקורתית כיום?לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00