חזרה

סילבוס

מספר קורס 0659-2119-01
שם הקורס היסטוריה של הפיזיקה החדשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
מרצה פרופ' שאול קצירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: skatzir@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 383
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 277
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס בוחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות רעיונות ופרקטיקות מדעיות, ומציג מספר מושגים  מדעיים בסיסיים במספר תחומים בולטים בפיזיקה של המאות ה-18 עד ה-20, בראשם חשמל ומגנטיות, חום ואנרגיה, ומבנה האטום. נדון גם במהפכה בפיזיקה של ראשית המאה העשרים ובמקורותיה עם החלפת הפרדיגמה ה?קלאסית? בפיזיקה היחסותית ובמכניקת הקוונטים. נעמוד על שינויים באופי המחקר הפיזיקלי הניסויי והתאורטי ובמקומו בחברה, בין השאר בשל התהדקות הקשרים בין המחקר בתחום לטכנולוגיה. מתוך התייחסות למספר גישות ותזות בהסטוריה של התחום נבחן את ההקשרים המשתנים בין ניסוי לתאוריה, ובין הפיזיקה לפילוסופיה ולדיסציפלינות מדעיות אחרות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00