חזרה

סילבוס

מספר קורס 0651-3007-02
שם הקורס סמינר פכ"מ: התמחות מעשית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
תכנית בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)
אופן ההוראה עבודה מעשית
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר שנתי תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להתעמק בנושא או בסוגיה ספציפית באמצעות התנסות מעשית.
לימודי הפכ"מ מורכבים ממגוון רחב של נושאים אליהם הסטודנטים נחשפים במהלך לימודיהם. כמעט בכל סוגיה ניתן לעסוק באופן מחקרי טהור או באופן מעשי, מוכוון מדיניות. הסדנה המסכמת מייצרת הזדמנות לסטודנטים להעמיק בסוגיה שמעניינת אותם או בתחום שיש בכוונתם לעסוק בו בעתיד באמצעות מפגש בלתי אמצעי עם ארגונים ממגזרים שונים (עסקי, ציבורי, חברתי) על מגוון התהליכים המתרחשים בתוכם: קביעת מדיניות, קבלת החלטות, תהליכי שינוי ושימור ועוד.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00