חזרה

סילבוס

מספר קורס 0607-5428-01
שם הקורס כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי מגדר
מרצה ד"ר יעל משעליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mishaliy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה , חדר: 105
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ה
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציע ניתוח ביקורתי של יצוגים שונים בתרבות המקומית המייצרים דימויים שגורים של גבריות, נשיות, מיניות, זוגיות, הטרוסקסואליות, אהבה רומנטית ואלימות מינית, במטרה לבחון את מידת הרלבנטיות של המושג "תרבות אונס" לחברה הישראלית. מושג זה, שהפך בשנים האחרונות מרכזי לשיחים פמיניסטיים ביקורתיים, באקדמיה וברשת (ויתכן שאף בישר את תנועת Me Too), מניח יחסי גומלין בין יחסה של התרבות הרווחת לנשים, לבין מידת האלימות המינית המצויה בחברה. מושג זה מעלה שאלות ביחס למקומה של התרבות בשימור וייצור היחס לנשים בכלל, ובהכשרת אלימות מינית נגד נשים בפרט. במוקד ניתוחם של ייצוגים מהספרות, העתונות, הטלוויזיה, האינטרנט והתרבות הפופולרית יעמדו השאלות: כיצד מיוצגת אלימות מינית במדיה הישראלית בהקשרים מעמדיים, אתניים ומגדריים שונים? האם קיימות מגמות ייצוג חוזרות ועל מה אלו מעידות? איזו שפה משמשת לתיאור משיכה מינית מצד אחד, וכפייה מינית מצד שני? מה יכולים להיות המחירים והרווחים לביסוס המושג "תרבות אונס" בספירה המקומית? איך תראה תרבות ללא אונס?
דרישות הקורס: נוכחות רציפה, השתתפות פעילה, קריאה של הטקסטים והכנתם לדיון בכיתה, הגשת מטלת אמצע ועבודה מסכמת.
מטלות הקורס ומרכיבי הציון:
10% הצגה קצרה בכיתה והשתתפות פעילה בשיעורים
90% עבודה מסכמת (כ-5 עמ')
נוכחות חובה

מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00