חזרה

סילבוס

מספר קורס 0491-4998-01
שם הקורס סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
מחלקה לנוירוביולוגיה
מרצה פרופ' רונית פנקס קרמרסקיצרו קשר
מרצה פרופ' דן פרנקלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lironit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 717
צור קשר דוא"ל: dfrenkel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 15:00-16:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 002
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ה
שעות 15:00-16:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר תלמידי תואר שני במסלול לנוירוביולוגה. הסמינר הינו מפגש שבועי של תלמידי המסלול לנוירוביולוגיה ונועד להצגת עבודות המחקר של תלמידי המוסמך, התקדמותם, דיון מעמיק במטרות המחקר,שיטות המחקר. התלמידים שואלים ומבקרים את עבודת עמיתיהם תוך מתן רעיונות חדשים לבצוע המחקר. כל אחד מהסטודנטים מרצה בסמסטר א בקצרה ובסימסטר ב בהרחבה על עבודת המחקר שלו.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00