חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3823-01
שם הקורס ביולוגיה ימית - סיור
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' מיכה אילןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: milan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 221
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת הקורס ינתנו שני סיורים שיעסקו בתחומים שצוינו לגבי הקורס ביולוגיה ימית. סיור אחד יוקדש לחוף הים התיכון ובמהלכו תיעשה היכרות ולימוד של בתי גידול ימיים ומגוון האורגניזמים החיים בהם באזור הכרית (גאות ושפל) בהקשר לתופעת החיגור. דגש יושם על התאמות האורגניזמים לסביבות חיים שונות ותנאי הסביבה, בעיקר באיזורים סלעיים וחוליים, הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. הסיור השני יעשה במסגרת הפלגה קצרה על ספינת מחקר בחוף הים התיכון ובה ילמדו שיטות מחקר ימיות-אוקינוגרפיות המקובלות באיזורים חופיים ותעשה הכרות עם המכשור המתאים, שכולל דיגום מי ים מעומקים שונים, קביעת פרודוקטיביות, רמות נוטריאנטים ועוד. ההשתתפות בשני הסיורים חובה!

מתוך כל תאריכי הסיורים, המועדים הממשיים יקבעו על פי תנאי מזג האוויר והים סמוך למועד הסיור המתוכנן. ההרשמה לסיור מחייבת.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםביולוגיה ימית (04553053)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00