חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3779-01
שם הקורס פרקים בביוטכנולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' איתי בנהרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: benhar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 002
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס פרקים לביוטכנולוגיה להציג לתלמידים תכנים מגוונים מתחום הביוטכנולוגיה המודרנית. הקורס מורכב ממספר פגישות (4-6) של הקדמה והצגת נושא הביוטכנולוגיה המודרנית על ידי המרצה וכ- 16 מפגשים בהם מציגים התלמידים נושאים ביוטכנולוגיים לפי בחירתם. כל הרצאת תלמידים מתחלקת ל-4 חלקים עיקריים: הצגת הצורך (במוצר או בטכנולוגיה שהם נושא המצגת), המעטפת הביולוגית (מהו הבסיס הביולוגי שעל פיו פותח המוצר או התהליך), המעטפת הטכנולוגית (כיצד מיוצר או מיושם בפועל בתעשייה המוצר או התהליך) והמעטפת הכלכלית (תיאור החברה או חברות המייצרות או משווקות , אבני דרך משמעותיות בתהליך הפיתוח, שינויים בערך המנייה, נתונים על מכירות בעולם ובישראל)

הקורס מתקיים פעמיים בשבוע, שעתיים כל מפגש לאורך כל הסמסטר מלבד שבועיים (בדרך כלל שבועות 3-4 של הסמסטר) בהם נערכת הפסקה כדי שהמציגים הראשונים יספיקו להכין את המצגת שלהם.

לאחר שבשנת תשפ"א התקיים הקורס בזום, בשנת תשפ"ב הוא חזר למתכונת רגילה וכך מתוכנן גם לשנת תשפ?ג

הרכב הציון: 70% על המצגת, הדגש בעיקר על איכות ההרצאה!
30% בחינת רב ברירה בסיום הקורס.
בקורס זה נהוגה נוכחות חובה.
הקורס ניתן בשפה העברית.

דרישות קדם: איןלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00