חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3535-01
שם הקורס סדנת מחשבים באקולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' ינון שרףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: scharfi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 202
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 009
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרות הקורס:
הקורס יעסוק בנושאים מגוונים באקולוגיה, התנהגות בעלי חיים ואבולוציה, בדגש על עבודה עצמית בכיתת המחשבים ופתרון בעיות ותרגילים. לקורס שלוש מטרות עיקריות: (1) לעודד את הגישה החישובית בבעיות שונות באקולוגיה, (2) להבין יותר לעומק תהליכים ומושגים באקולוגיה שנלמדו בקורסי הבסיס, כמו גידול אוכלוסייה, פיזור מרחבי ותחרות, (3) להקנות כלים שונים לניתוח נתונים אקולוגיים, כגון התאמת מודלים לנתונים ושיטות סטטיסטיות לניתוח נתונים מסוגים שונים.

נושאי הקורס:
עקרונות בתכנון נכון של ניסויים. השיטה המדעית, ניסוי פיילוט, ניסוי או שימוש בווריאציה הטבעית באוכלוסייה, הצורך בחזרות, מהן חזרות מדומות, טיפולים מול ביקורת, מה, מתי ועד כמה כדאי למדוד, מובהקות סטטיסטית מול חשיבות ביולוגית.
עקרונות בחיפוש מזון. שיחור מזון אופטימלי ? מזעור הזמן הדרוש לנצל מזון או מקסום האנרגיה המופקת מהמזון, "כללי אצבע" בהם נעזרים בעלי-חיים לקבלת החלטות.
מהלך חיים. הדגמה של טרייד-אוף בין מספר צאצאים וגודלם. מקרה מבחן של מיני ציפורים שונים וביציהן.
גנטיקה של אוכלוסיות. השפעת הברירה הטבעית על תדירות האללים באוכלוסייה, ברירה טבעית על אלל דומיננטי ורצסיבי, הדגמה של סחף גנטי באוכלוסיות שונות.
שיטות להערכת הפיזור המרחבי והמשמעות שלו באקולוגיה. שיטות להערכת גודל האוכלוסייה וחשיבות ההערכה. מבחני שרידות ושימושים באקולוגיה של אוכלוסיות, טבלאות. מודלים של גידול אוכלוסייה וכוח החיזוי שלהם.
תחרות בין-מינית ותוצאות אפשריות שלה. יחסי טורף-נטרף.
מדדים בסיסיים שונים לכימות המגוון הביולוגי.
נושא יישומי, כגון: אבולוציה של עמידות חרקים לחומרי הדברה. השפעת חומרי הדברה על גודל אוכלוסיית המזיקים ותדירות המזיקים העמידים. זמן לאובדן העמידות לאחר סיום החשיפה לחומרי ההדברה כתלות בגורמים שונים.

דרישות קדם:
סטטיסטיקה, אקולוגיה.

הרכב הציון:
מבחן בית (50%) והגשה של לפחות 3/4 מהתרגילים (50%).

נוכחות:
חובה (80%, לפחות 10 שיעורים).

מגבלת משתתפים:
20 סטודנטים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00