חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3466-01
שם הקורס גנטיקה מולקולרית בעידן הפוסט - גנומי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' מרטין קופייקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: martin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין בניין גרין - ביוטכנולוגיה
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה אנו קוראים מאמרים ומדסקסים אותם. הנושא הוא: מה ניתן לעשות עכשיו שהרצף של הגנום בידינו?
כל שבוע קוראים 2-4 מאמרים (בתלות במספר התלמידים), תלמיד מציג אותו לכיתה ודנים עליו. הציון ניתן על הצגת המאמר (80%) והשתתפות בדיון (20%).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםגנטיקה כללית (04552526)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00