חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3424-01
שם הקורס אינטראקציות צמח-פתוגן
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' גואידו ססהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: guidos@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 526
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שרמן חיים
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס: מחלות צמחים מלוות את האנושות מאז התחלת התירבות של צמחים והן הגורם המשמעותי ביותר לפגיעה ביבולים חקלאיים. אבדן היבול שגורמים פתוגנים של צמחים מוערך בכ- 20 אחוזים ואף יותר מהתוצרת העולמית, ומגיפות ממשיכות לסכן ולהשמיד גידולים חקלאיים ברחבי העולם. הקורס מציג את תחום מחלות הצמחים בדגש על מנגנוני האינטראקציות בין פתוגנים וצמחים. מטרת הקורס היא היכרות עם מערכת החיסון הצמחית, ועם קבוצות הפתוגנים העיקריות שתוקפות צמחים.
הקורס יכלול את הנושאים הבאים: מערכת החיסון הצמחית, פתוגנים ומנגנוני הפתוגניות של חיידקים ווירוסים פתוגנים לצמחים. בכל קבוצת פתוגנים יוצגו מאפיינים כלליים של הקבוצה, מנגנוני הפתוגניות, וגישות מתקדמות להתמודדות עם הפתוגנים כחלופה להדברה כימית של מחלות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00