חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2750-01
שם הקורס פאוניסטיקה של בעלי חוליות (זוחלים ויונקי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' אלי גפןצרו קשר
מרצה פרופ' ערן לויןצרו קשר
מרצה פרופ' שי מאיריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: geffene@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: levineran1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 205
צור קשר דוא"ל: uncshai@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
חדר 001
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס פאוניסטיקה עוסק במגוון ביולוגי, אבולוציה, אקולוגיה, ביוגיאוגרפיה, מורפולוגיה, פיזיולוגיה, התנהגות ושמירת טבע של יונקים וזוחלים. הקורס (6 נקודות) מבוסס על ארבע שעות שבועיות של הרצאות (במהלך סמסטר א' בלבד), שישה-שבעה ימי סיור (בעיקר בסמסטר ב'), וסמינריון שיוגש בע?פ לפני כל התלמידים בקורס לקראת סוף סמסטר א'. ההשתתפות סיורים ומתן הסמינריון הם חובה, והציון על הסמינריון מהווה 20% מהציון הכללי בקורס. מטלת הסיום העיקרית היא מבחן בכתב הכולל גם זיהוי בעלי החיים שנצפו בסיורים.


מבוא (פרופ' אלי גפן)
? זואוגיאוגרפיה
? תפוצה גיאוגרפית וגומחה האקולוגית
? האקלים, הים ונדידת היבשות.
? שינוי אקלים גלובלי במהלך המאה העשרים
? כללים זואוגיאוגרפיים
? היסט תכונות ושחרור מתחרות
? ברירה טבעית וברירה זוויגית
? הקשר בין ממדי הגוף לתכונות פיזיולוגיות והתנהגותיות
? מבוא זואוגיאוגרפיה של ישראל

זוחלים (שי מאירי)
? מגוון ואבולוציה
? מורפולוגיה ואנטומיה
? רביה והיסטורית חיים
? אקולוגיה ופיזיולוגיה
? תפוצה
? שיטות עבודה בשדה
? שמירת טבע
? זוחלים בישראל

יונקים (ערן לוין)
? מוצא היונקים והתפתחותם
? מאפיינים אנטומיים
? החושים
? מערכות הגוף
? תזונה ואכילה
? פיסיולוגיה והתאמה לסביבת מחיה
? מושבות ועדרים
? רבייה
? מחלות וטפילים
? היונקים והאדם
? ביות וחקלאות
? נזקים לטבע ולאדםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00