חזרה

סילבוס

מספר קורס 0440-4999-01
שם הקורס סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס
מרצה פרופ' אורי גופנאצרו קשר
מרצה פרופ' ורד קרוואניצרו קשר
מרצה ד"ר ליאור מאיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: urigo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 121
צור קשר דוא"ל: vkaravani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 306
צור קשר דוא"ל: liormayo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 204
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 09:00-10:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 003
סמסטר ב' תשפ"ג
יום א
שעות 09:00-10:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יידונו נושאים עכשוויים בחקר התא, ביוטכנלוגיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה. ינותחו מאמרים עדכניים בתחום זה ויתקיים דיון מעמיק בעבודות המחקר של התלמידים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00