tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 01ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דותן דיקשטיין הילהשיעוררקנאטי303ד18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 02ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנק שחרשיעוררקנאטי252ו08:15-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 03ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דותן דיקשטיין הילהשיעוררקנאטי404ד18:45-21:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 04ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דותן דיקשטיין הילהשיעוררקנאטי303ד18:45-21:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 05ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנק שחרשיעוררקנאטי406ו08:15-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 06ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנק שחרשיעוררקנאטי406ו08:15-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00