tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1242-3277   קב': 01כריית טקסט
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יהב שנברגר ענבלשיעוררקנאטי303ד15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-3277   קב': 02כריית טקסט
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יהב שנברגר ענבלשיעוררקנאטי253ד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00